NOORDWIJKERHOUT - Woningstichting Sint Antonius van Padua neemt sociale huurwoningen in gebruik. Het gaat om 24 rug-aan-rug woningen en de 21 appartementen van het project BOE-BOL-BOE. De bouw is geïnspireerd op boerderijen (BOE) en bollenschuren (BOL), kenmerkend voor dit gebied.

Gedenksteen

Op 23 juni 2022 was een feestelijke bijeenkomst waarbij een ingemetselde gedenksteen is onthuld. Dit gebeurde door oud voorzitter van de Raad voor Commissarissen Gert Hylkema, in bijzijn van directeur- bestuurder Anneke Allewijn, adjunct directeur Egbert Verweij, van Van Wijnen Bouw en wethouder Theo Alkemade.

Hard samengewerkt

De woningen staan op de oude plek van Munnekeweij. Achter de schermen is er hard gewerkt om dit project mogelijk te maken. Wethouder Theo Alkemade roemde ieders inzet. Hier zien we wat gemeente en woningstichting met elkaar voor de samenleving kunnen bereiken als met elkaar aan de slag gaan en samenwerken en op deze plek hier aan de Schippersvaartweg 100% sociale huurwoningen te realiseren. Hiermee hebben we de wachtlijst voor woningzoekenden binnen de gemeente Noordwijk iets kleiner gemaakt.

100% sociale huurwoningen

Deze sociale huurwoningen vallen minimaal 30 jaar in het sociale huurprijssegment. Dit is een afspraak uit de Prestatie afspraken 2022 – 2025 tussen Woningstichting Sint Antonius van Padua, de gemeente Noordwijk en de lokale huurdersbelangenorganisatie van Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) en Stek en de SHN.

Blijven ontwikkelen

Provincie Zuid-Holland draagt bij met een subsidie van €225.000,- voor dit project. Met elkaar zorgen we voor goede en betaalbare woningen voor onze inwoners en onze woningzoekenden.