NOORDWIJK - Net als vorig jaar stelt de gemeente in De Zuid in Noordwijk aan Zee tijdelijke parkeerverboden in. Dit is gebeurd in overleg met Wijkvereniging De Zuid. Gemeente en de wijkvereniging willen de wijk veilig en begaanbaar houden onder meer voor de nood- en hulpdiensten.


Bereikbaar houden voor Nood- en hulpdiensten

Zomer. Autoparkeren loopt op een mooie dag al snel tegen de grenzen aan van wat toelaatbaar en veilig is. Ook in De Zuid. De parkeerverboden zijn nodig om tijdens het strandseizoen de bereikbaarheid te garanderen, voor onder andere nood- en hulpdiensten. Naast de parkeerverboden zijn in de wijk begin dit jaar fysieke maatregelen toegepast om het parkeren onmogelijk te maken en de verkeersveiligheid te vergroten. Er zijn nette lage hekjes geplaatst. Lees ook het webbericht: ‘Hekjes in plaats van boomstammen in De Zuid’.

Handhaving

Net als vorig jaar wordt er veel tijd en moeite gestoken in de parkeerhandhaving. Maar een auto verdwijnt niet als er een bon onder de ruitenwisser wordt gedaan. Daarom is de plaatsing van de lage hekjes ook zo effectief. Het voorkomt dat er überhaupt geparkeerd wordt op plaatsen waar geparkeerde auto’s leiden tot verkeersgevaarlijke situaties.

Van vrijdag 29 mei 2020 tot donderdag 1 oktober 2020

De parkeerverboden gelden van vrijdag 29 mei 2020 tot donderdag 1 oktober 2020. Misschien worden ze eerder opgeheven. Dat is afhankelijk van het weer. Voor de ingangsdatum van vrijdag 29 mei 2020 is gekozen nu de coronamaatregelen versoepeld worden en het weer drukker is geworden met parkeren in De Zuid. Dat was zeker het geval tijdens Hemelvaart 2020. Een heerlijke dag. Grote toeloop. En meteen was het druk in De Zuid. Je ziet het hier boven op de foto die toen werd genomen.

Blijvend in gesprek

De gemeente is met Wijkvereniging De Zuid in blijvend gesprek om deze maatregelen te monitoren op het gewenst effect en eventueel toe te passen op andere plekken. Ook wordt dit jaar verder gesproken over mogelijkheden om betaald parkeren in te voeren. De samenwerking is een goed voorbeeld van hoe wijkverenigingen en gemeente kunnen optrekken en problemen kunnen aanpakken.

Waar staat wat aan borden? Covenant of overeenkomst? Bekijk de technische kaart