NOORDWIJK - Een aannemer bouwt de komende weken een tijdelijke schoolvoorziening op de lege plek aan de Viaductweg in Noordwijkerhout. Hier kunnen kinderen van De Prinsenhofschool terecht.


3 lokalen
De aannemer bouwt een tijdelijk gebouw met 3 lokalen, bijbehorende voorzieningen en een klein speelplein met fietsenrekken. Hij doet dat in opdracht van de gemeente.

Te weinig plekken
Het basisonderwijs in Noordwijkerhout heeft te weinig plekken. De tijdelijke voorziening geeft ruimte. Het tijdelijk gebouw aan de Viaductweg is speciaal voor De Prinsenhofschool.

Brief
De gemeente heeft aan omwonenden een brief gestuurd om hun op de hoogte te stellen. Maar ook communiceert de gemeente een e-mailadres. Wie vragen heeft kan daar gebruik van maken.

Planning
De aannemer voert eind juli 2021 voorbereidende werkzaamheden uit. Het gaat om het aanleggen van de riolering, de waterleiding, elektriciteit en het plaatsen van platen. Deze zijn de fundering voor het tijdelijke gebouw.

Vanaf maandag 16 augustus 2021 plaatst de aannemer het tijdelijke gebouw. De Geversstraat blijft daarbij bereikbaar voor autoverkeer. Vervolgens monteert hij het gebouw af en richt hij het verder in. Op donderdag 19 augustus 2021 begint hij met het aanleggen van het speelplein.

Door zoeken
Als alles voorspoedig verloopt zijn het tijdelijke schoolgebouw en het speelplein eind augustus 2021 gereed. De gemeente geeft in de bewonersbrief aan dat zij ondertussen zoekt naar oplossingen voor het tekort aan ruimte. De gemeente streeft naar een duurzame oplossing voor het capaciteitstekort waar de scholen mee te maken hebben.