NOORDWIJK - Eind oktober 2021 heeft gemeente Noordwijk de toekomstige gebruikers van de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening De Schelft op de hoogte gesteld van de vorderingen. Die voorziening komt er snel. De gemeente spreekt de verwachting uit dat op woensdag 3 november 2021 de bouwstart plaatsvindt. Aan De Schelftweg liggen de stelconplaten er al klaar voor.

Bijna alle voorbereidende werkzaamheden afgerond

Er komt nu snel voor u een tijdelijke tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening in Noordwijkerhout. De locatie is bekend. Aan de overkant van De Schelftweg. Vlakbij de door de brand getroffen De Schelft dus. We hebben haast. We hebben de afgelopen weken bijna alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat dan om zaken als het leggen van de stelconplaten. Daarvoor hebben we geen vergunning nodig. We zijn klaar voor de bouwstart, aldus de gemeente in de e-mail die eind oktober 2021 werd verstuurd. Ook geeft de gemeente een preview. Hier een tekening van het zijaanzicht.

Snel starten als de vergunning binnen is

Wij hebben Span-Tech International S.A. opdracht gegeven om de voorziening te bouwen. Het is echt een tijdelijk voorziening. Zodra de nieuwe De Schelft zijn deuren kan openen, breken we deze tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening snel weer af. We werken volgens de regels. We hebben een (omgevings)vergunning aangevraagd en we verwachten dat deze nu snel door de Omgevingsdienst West-Holland wordt verleend. Na vergunningverlening kan Span-Tech meteen beginnen. We verwachten dat woensdag 3 november de bouwstart plaatsvindt. De geplande opleverdatum is vrijdag 7 januari 2022. Maar we houden wel een slag om de arm. We weten natuurlijk niet wat het weer gaat doen, zo valt in de brief te lezen.

Behandeling in commissie

In de e-mail geeft de gemeente extra informatie, onder meer over de exploitatie en de inrichting. Maar ook licht de gemeente de ontvangers in over wat er de komende weken gaat gebeuren. “Ondertussen werkt de gemeente hard aan de toekomst van de afgebrande De Schelft. We informeren u graag over 2 belangrijke momenten. Op woensdag 3 november 2021 is er een openbare commissievergadering hierover. Check de agenda en de stukken.

Gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad zal het onderwerp opnieuw bespreken tijdens de begrotingsbehandeling. Dat is op woensdag 10 november 2021. Wij verwachten dat de gemeenteraad dan meer duidelijkheid geeft over de toekomstplannen voor de nieuwe De Schelft alsmede het al dan niet openhouden van het zwembad naast het afgebrande deel van De Schelft. U kunt beide momenten bijwonen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ook kunt u ze thuis volgen via de livestream van de gemeente.”