NOORDWIJK - Op woensdagmiddag 30 maart 2022 gingen 15 jongeren in gesprek met burgemeester Wendy Verkleij en wethouder Dennis Salman. Onderwerpen van gesprek: hoe gaat het met de Noordwijkse jongeren na de lange coronaperiode en wat kan er volgens hen verbeterd worden in de gemeente Noordwijk?


Veel te bespreken

De bijeenkomst werd in samenwerking met YoungPWR en Welzijnskwartier in de oude raadzaal van het gemeentehuis van Noordwijk georganiseerd. De leeftijd van de jongeren varieerde van 13 t/m 20 jaar. Vooraf kregen de deelnemers een korte vragenlijst. Tijdens de bijeenkomst werd dieper ingegaan op de antwoorden. Het gesprek kwam al snel en goed los, er was veel te bespreken. De jongeren wilde met name praten over online school, uitgaan, depressiviteit, openbare plekken en sportfaciliteiten in de buitenlucht.

Saaiheid en studieachterstand

De coronaperiode was voor de meeste deelnemers een moeilijke periode. Veel van de aanwezige jongeren maakten in de jaren 2020 en 2021 een overgangsperiode mee: van de lagere school naar de middelbare school of van de middelbare school naar een MBO, HBO of universiteit. Dit ging met name voor de jongeren die naar de HBO’s gingen niet zonder slag of stoot. Velen van hen stopten met hun studie en kregen te maken met studieachterstand. Nu nog is er vaak online les wat de studie niet stimuleert. Ook viel het niet mee om afgelopen jaren een normaal studentenleven op te bouwen. Vrijwel alle jongeren gaven aan dat de periode zich vooral kenmerkte door saaiheid en dat tijdens de lockdowns bijna elke dag hetzelfde was. Uitgebreid werd stilgestaan bij depressiviteit onder jongeren.

Wensen en uitgaan

Ook zijn er genoeg wensen. Zo moeten er volgens de jongeren meer plekken komen waar zij buiten zelfstandig kunnen sporten. En zijn er wensen voor betere skateplekken en ruimtes waar je ’s avonds bij elkaar mag komen. Er werd uitgebreid gepraat over het uitgaan op de Grent. De jongeren zouden graag een ruimer aanbod van kroegen willen en er werd gesproken over het vergroten van de veiligheid in het uitgaansgebied.

Herhaling en terugkoppeling

De burgemeester en wethouder bedankten de jongeren voor hun openheid en alle bijzondere verhalen. Vastgesteld werd dat het goed is om de bijeenkomst met dezelfde jongeren over een half jaar te herhalen. Dit om regelmatig en goed in contact te blijven met de jonge inwoners en om te zorgen voor een goede terugkoppeling over de wensen rondom uitgaan, sport en buitenplekken. Ook andere geïnteresseerde jongeren kunnen bij deze bijeenkomst aanhaken. Een oproep volgt na de zomervakantie via social media en via een bericht in de krant.