NOORDWIJK - Begin juli kreeg de gemeente van Linda Versteege een verloren gewaande tegel. Hij hoort bij een schitterend tableau uit de kunstcollectie van de gemeente. Het kunstwerk is weer bijna compleet.


Zorgeloos Ontruimen

Eerder dit jaar nam Linda Versteege van Zorgeloos Ontruimen contact op met de gemeente. Zij had een tegeltableau gevonden tijdens haar werkzaamheden. Ergens had ze het vermoeden dat het bij het bekende tableau hoorde dat in het gemeentehuis aan de Voorstraat hing. Dat bleek het geval.

Mooi moment

Op maandag 6 juli 2020 overhandigde zij het verloren deel aan Natascha van der Wal, beleidsmedewerker kunst & cultuur van de gemeente Noordwijk. Een mooi moment dat werd vastgelegd. Mevrouw Versteege staat op de foto links. “Een van de redenen waarom ik dit werk doe is om dit soort bijzondere stukken te bewaren en een nieuwe, goede plek te kunnen geven”, aldus Versteege.

Oorspronkelijk 4 delen

Het tegeltableau is nu bijna weer compleet. Het tableau heeft oorspronkelijk uit 4 afbeeldingen bestaan. Boven het tafereel van de Voorstraat en het duintafereel met enkele villa’s, hebben nog het Oude en het Nieuwe Raadhuis afgebeeld gestaan.

Meneer De Groot

Het kunstwerk is nauw verweven met de geschiedenis van de Noordwijkse ambtelijke organisatie. Het tegeltableau is in 1915 aangeboden aan gemeentesecretaris Egbert de Groot, ter gelegenheid van zijn 40 jarig ambtsvervulling. Hij heeft als een van de weinige ambtenaren op beide raadshuizen gewerkt. Dat was in de 19e eeuw. De eeuw die allesbepalend is geweest voor de ontwikkeling van Noordwijk als badplaats.

Prachtig gebaar

In 2017 kocht de gemeente een tegeltableau van Plateelbakkerij De Distel uit Amsterdam. Uit de taxatie wist de gemeente al dat het tegeltableau niet compleet was. Desondanks was het een mooie aanwinst voor de kunstcollectie van de gemeente. Het was waardevol erfgoed. Dat het nu bijna compleet is is verrassend.