Het college stuurde eind juli 2020 een voorstel naar de gemeenteraad voor een vergoeding achteraf bij het definitief doorgaan van het aanleggen van het glasvezelnet in het buitengebied.

Internet als basisbehoefte
Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar duizenden adressen in de duin- en bollenstreek hebben nog steeds geen goed internet. Aan het einde van een kilometerslange koperdraad is de internetsnelheid namelijk zo laag dat er geen sprake meer is van een bruikbaar internet. Dat is slecht voor bedrijven maar ook voor de inwoners. Wat gebeurt er niet via internet? Zakelijk en privé. En Nederlanders willen steeds meer via internet. Ze stellen hoge eisen aan snelheid en willen steeds meer megabytes kunnen verstouwen.

Lange voorbereiding
Het project is regionaal opgepakt. En er is weer een stap gezet. Er komt glasvezel, althans als op 16 november 2020 minimaal 50% van de bewoners en bedrijven zich hebben aangemeld voor glasvezel. Begin juli ondertekende wethouder Roberto ter Hark samen met zijn collegawethouders van de 4 buurgemeenten het convenant hiervoor. De Duin- en Bollengemeenten leggen dat netwerk niet aan. Dat doet een gespecialiseerd bedrijf: GlasDraad. Bij deze marktpartij ligt ook het risico. De aanleg kost, zo is de verwachting, vele miljoenen.

Klaar om campagne te voeren
GlasDraad Bollenstreek start eind augustus een vraagbundeling in de streek. Eind augustus 2020 ontvangen alle bewoners in het buitengebied per post informatie over glasvezel, de planning en het aanbod. Daarnaast worden er ook nieuwe informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, zowel op locatie als online. Minimaal 50% van de bewoners en bedrijven moeten zich aanmelden voor glasvezel. Dan is het haalbaar.

Een duit in het onkostenzakje
Gemeente Noordwijk steunt het project. Het is tijd voor een volgende stap. Het Noordwijks’ college vraagt de raad om in te stemmen met onder meer een vergoeding achteraf, uitgaande van de legesverordeningen 2020, aan de aanleggende partij, bij het definitief doorgaan van het aanlegproject als gedeeltelijke vergoeding van de kosten van alle aanlegactiviteiten. Daarmee doet Noordwijk een duit in het zakje.

Na de zomer in de gemeenteraad
Interesse? Bezoek de projectwebsite.