NOORDWIJK - De voorgenomen voorbereidingen op de bouw van 32 greenportwoningen in Vinkeveld-Zuid zijn voorlopig stilgelegd. Andere inzichten. Andere plannen. Veel is afhankelijk van wat de provincie na de zomer beslist.


Samenwerkingsovereenkomst

De voorbereidingen op de bouw van ongeveer 32 greenportwoningen op Vinkeveld-Zuid zijn stilgelegd. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft gestuurd naar de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek. De partner waarmee voormalige gemeente Noordwijk op 17 december 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend die daarin voorzag.

Bollenareaal

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek is actief in de regio. Sluit onder meer projectovereenkomsten met grondeigenaren in het buitengebied van de bollenstreek voor bollengrondcompensatie, het verbeteren en produceren van bollenteeltareaal en het slopen van bedrijfsopstallen en het verwijderen van onderliggende bouwbestemmingen.

Behouden en bouwen

Greenportwoningen zijn een gevleugeld begrip in een regio De regeling maakt het mogelijk om op bollengrond toch wat te bouwen. Er wordt een financiële bijdrage geïnd ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het buitengebied in de vorm van een bouwtitel die bij de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek dient te worden gekocht.

Actueel onderwerp

Vinkeveld-Zuid waaronder het gebied dat voor greenportwoningen is voorzien wordt in dat verband als 1 van de mogelijke locaties genoemd voor woningbouw voor onder meer de lagere inkomens. Gezien de situatie op de Noordwijkse woningmarkt wordt op dit moment veel aandacht gevraagd voor deze woningen voor de lagere inkomens. Nog een punt: “Op de direct naastgelegen percelen, onder andere in eigendom van woningstichting Stek, het voorkeursrecht gemeenten is gevestigd met als doel het ontwikkelen van een reguliere, gedifferentieerde woonwijk”.

Net buiten het bestaand stedelijk gebied

Omdat het gebied buiten het bestaand stedelijk gebied ligt, kan daar op dit moment geen reguliere woningbouw plaatsvinden. Inclusief de locatie die voor greenportwoningen is bedoeld. Een wijziging van het bouwprogramma voor deze locatie vereist dat de provincie de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied wijzigt.

Provincie Zuid-Holland

“Ons college heeft enige tijd geleden aan de provincie gevraagd om medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van een ontwikkeling op deze locatie, als mogelijk alternatief voor Bronsgeest. De gedeputeerde heeft laten weten dat een het verzoek is voorgelegd aan Provinciale Staten.” En: “Uit de provinciale agendaplanning maken wij op dat dat het onderwerp niet eerder dan in september van dit jaar zal worden besproken.

Belangen wegen

“Ons college wacht deze besluitvorming af en zal vervolgens een integrale afweging maken tussen de belangen van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek en de gemeente Noordwijk. Dit houdt concreet in dat de voorbereidingen voor greenportwoningen op Vinkveld-Zuid (nog) niet worden hervat.”

Lees ook de informatieve brief van het college: ‘Vinkeveld-Zuid’.