NOORDWIJK - Afgelopen zondag is oud-raadslid en oud-wethouder Joop Willms op 90-jarige leftijd overleden.

De heer Willms heeft zich in de periode 1978-1998 ingezet voor het Noordwijkse gemeentebestuur als raadslid en als wethouder (1990-1994). Hij wordt herdacht als een vaardig en aimabel bestuurder, die zich gedurende 20 jaar met compassie heeft ingezet voor de inwoners van Noordwijk.

'Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies', zo laat de gemeente Noordwijk bij monde van burgemeester Verkleij weten.