NOORDWIJKERHOUT - De weekmarkt van Noordwijkerhout komt op maandag definitief te staan op het dorpsplein rond de Witte Kerk. Het college nam dit besluit in zijn vergadering van 28 januari 2020 na diverse onderzoeken.


Niet over één nacht ijs
Het college ging niet over één nacht ijs. Het collegebesluit is genomen na onderzoek onder bewoners en ondernemers. Ook werd de weekmarkt tijdelijk verplaatst van het Marktplein naar het dorpsplein. Dit gebeurde in het vierde kwartaal van 2019.

Waarom verplaatsing?
In de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 is de vestiging van de weekmarkt rondom de Witte Kerk opgenomen. De plek heeft de voorkeur, om een compacter centrum te verkrijgen. Om consumenten zoveel mogelijk naar het hart van het dorp te trekken.

Proef
Eind september vorig jaar is gestart met een proef. De marktkramen/verkoopwagens zijn van het Marktplein verplaatst naar het dorpsplein rondom de Witte Kerk. Dit is gebeurd in goed overleg met de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging en de marktkooplieden. Aan de bezoekers van de markt zijn flyers uitgedeeld om de verplaatsing aan te kondigen. Ook via de website, de krant en sociale media is hieraan aandacht besteed.

Beperkte ruimte
De openbare ruimte aan de zijde van de Witte Kerk is beperkt. Er zijn terrassen, bankjes en entrees naar de hoftuin. Toch is de tijdelijke verplaatsing gelukt. Er is rekening gehouden met de gevestigde ondernemers en de vrije doorgang voor hulpdiensten.

Resultaten onderzoek digipanel
In december 2019 heeft een evaluatie van de proef plaatsgevonden. Bezoekers zijn via het digipanel uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De gemeente ontving 275 reacties. 86% reageerde positief op de verplaatsing naar het dorpsplein. Ook ziet men graag een uitbreiding van de weekmarkt. Met name een aanvulling op het winkelaanbod met meer variatie.

Onderzoek ondernemers
De ondernemers rond het plein en omgeving hebben een evaluatieformulier ontvangen. Van de 25 uitgedeelde evaluatieformulieren aan de ondernemers zijn er 13 ingeleverd (respons van 52%): 11 positief, 1 negatief en 1 met de voorkeur voor voorjaar/zomer Marktplein en najaar/winter rond de Witte Kerk.

Voorkeur marktkooplieden
Alle marktkooplieden willen graag op het dorpsplein blijven.

Proef geslaagd
Geconcludeerd kan worden dat de proef met de verplaatsing van de weekmarkt geslaagd is. De gemeente stelt nog een inrichtingsplan op. Dit gebeurt op basis van de Marktverordening Noordwijk.

Zomermarkt
Kan de weekmarkt tijdens de zomermarkt rond de Witte Kerk blijven staan? De gemeente stemt dit nog af met de organisatie van de zomermarkt. Mocht dit niet lukken, dan verhuist de weekmarkt naar het Marktplein tijdens de 6 weken van de zomermarkt.