NOORDWIJK - Wethouder Theo Alkemade “Ik ben blij dat ik aanwezig kan zijn bij het afronden van de werkzaamheden in Boerenburg. Hiermee zijn na 6 jaar de ingrijpende en noodzakelijke werkzaamheden aan het riool, de weg, verkeersveiligheid en aan het groen afgerond. De wijk ziet er weer keurig uit en voldoet nu weer aan het huidige gemeentelijke beleid.”


Riool

Rioolinspecties hadden aangetoond dat het rioolstelsel in Boerenburg er matig tot slecht voor stond. Het stelsel had last van wortel ingroei, lekkages, ingezakte leidingen en overlast van ongedierte. Vervanging was noodzakelijk. In combinatie met deze vervanging is ook een regenwaterstelsel aangelegd. Daarmee wordt het regenwater van de wijk Boerenburg afgekoppeld en naar het oppervlaktewater gebracht. Het afkoppel van het regenwater in Boerenburg geeft capaciteitsruimte in het rioolstelsel van Noordwijk Binnen.

Bestrating
De laatste keer dat aan de aan de verharding van de straten de circa 50 jaar oude wijk onderhoud was uitgevoerd was ruim 20 jaar geleden. De werkzaamheden van de wijk zijn integraal aangepakt waardoor er voor omwonenden zo min mogelijk overlast was en gelijk een aantal zaken tegelijk kon worden aangepakt.