NOORDWIJK - Wethouder Alois Eberharter (Partij voor de Inwoners) heeft donderdag 3 augustus 2023 burgemeester Wendy Verkleij en griffier Robert van Dijk schriftelijk laten weten dat hij zijn functie als wethouder met ingang van vrijdag 1 september 2023 neerlegt.


Respect voor keuze

Het college van burgemeester en wethouders respecteert zijn keuze. Het vertrek komt op het moment dat de Hillegomse burgemeester Arie van Erk als verkenner in Noordwijk is aangetreden om de bestuurlijke situatie weer op orde te krijgen. Het college geeft aan dat de verkenner hiervoor de komende periode alle ruimte dient te krijgen.

Voortgang borgen

Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich over de verdeling van de portefeuille van wethouder Eberharter zodat voortgang geborgd is.