NOORDWIJK - Maandag 20 april 2020 heeft Henri de Jong zijn functie als wethouder neergelegd. Hij laat de voorzitter en de leden van de gemeenteraad weten dat hij zich per direct terugtrekt.


Portefeuille

Henri de Jong was vanaf woensdag 2 januari 2019 wethouder voor het CDA. Ruimtelijke Ordening en Bouwen waren belangrijke portefeuille-onderdelen.

Verklaring
'Vandaag heb ik besloten om het wethouderschap van de gemeente Noordwijk neer te leggen. Het is gebleken dat het wederzijdse vertrouwen tussen de CDA-fractie en mij onvoldoende is.

Ik denk dat ik nooit een eerlijke kans heb gekregen van een deel van de Noordwijkse partijleden. Er werden soms dingen van mij verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord. In de praktijk bleek ik meer een bestuurder dan een partijman.

De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk, maar als wethouder wilde ik vooral het algemeen belang dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouters. Ik ben trots op de behaalde resultaten en bedank het college en alle medewerkers voor de goede samenwerking. Ik betreur dat het nu voor mij eindigt en wens mijn opvolger veel succes.'

Henri de Jong, maandag 20 april 2020