GEMEENTE NOORDWIJK - De winter komt eraan, het wordt rusttijd voor de bijen. Ze zoeken een beschut plekje om in winterslaap te gaan. Die plekjes kunnen van alles zijn. Als je de bijen en hommels ook in de winter wilt helpen, laat dan je tuin maar wat rommelig.

Honingbijen
Honingbijen overwinteren als kolonie. Dicht tegen elkaar aangekropen, met in het midden de koningin, wekken ze warmte op door met de vleugels te bewegen.

Wilde bijen
Veruit de meeste wilde bijen leven niet in een kolonie maar solitair. De winter doorkomen doen ze op verschillende manieren. Bij enkele soorten overwinteren de volwassen mannetjes en vrouwtjes. Ze kruipen dan wel bij elkaar in hetzelfde hol of in dezelfde boomstronk.

Hommels
Hommels leven juist wel weer vaak in kleine kolonies. Aan het eind van het jaar blijven er van die kolonie alleen de jonge bevruchte koninginnen over. Die zoeken een beschut plekje om in winterslaap te gaan. Die plekjes kunnen van alles zijn. Ook op plekjes waar ze het volgende jaar hun nest bouwen.

Groene Cirkel bijenlandschap
De gemeente Noordwijk werkt in de Groene Cirkel Bijenlandschap met een groot aantal partijen samen aan een bijvriendelijke omgeving. In drie jaar tijd heeft deze aanpak en inrichting van een bijvriendelijke omgeving gezorgd voor 34% meer soorten bijen in deze regio. Meer informatie: www.bijenlandschap.nl.