NOORDWIJK - Bomenverzorger Pius Floris heeft in Noordwijk Binnen 353 knotlindes onderzocht. Dankzij dit onderzoek heeft de gemeente een goed beeld van de conditie van de bomen en wat er nodig is aan zorg. Nu en in de toekomst.


Vitaliteit van de bomen

De gemeente heeft zorgen over de oude knotlindes in Noordwijk Binnen. Hoe lang kunnen ze nog mee? Worden ze krakkemikkig? Kunnen ze een gevaar vormen voor automobilisten, fietsers en wandelaars? Die zorg was aanleiding voor een grondig onderzoek naar de vitaliteit van de bomen.

Groen dat past bij de geschiedenis

In opdracht van de gemeente heeft bomenverzorger Pius Floris met name die lindes onderzocht die 50 jaar of ouder zijn. Zo’n 353 in totaal. Mooie karakteristieke bomen die passen bij de pittoreske huizen. De geschiedenis. De gemeente wil de bomen dan ook zo lang mogelijk behouden. Tegelijkertijd moet tak- of stambreuk voorkomen worden.

Conditie en toekomstverwachting

Dankzij het onderzoek zijn de conditie en de toekomstverwachting van de bomen goed in kaart gebracht. De groenspecialisten van de gemeente hebben nu scherp in beeld wanneer er tak- of stambreuk te verwachten is. Nu en in de toekomst. Want de onderzoekers geven trekken de bevindingen door tot in de toekomst. Met een gerichte meerjarenplanning op zak kan de gemeente voorkomen dat de krasse knarren krakkemikkig worden.

Grote lijn

De uitkomsten van het onderzoek in grote lijnen. Het overgrote deel van de bomen is gezond. Zo’n 90 hebben direct extra aandacht nodig. Dat betekent: regelmatig bekijken, bekloppen, voelen en, als het nodig is stevig snoeien om de kans op het afbreken van taken weg te nemen. 35 vormen op termijn een risico, zo blijkt.