NOORDWIJK - In 2020 viert heel Nederland, dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Vrijheid lijkt in onze huidige samenleving vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Gemeente Noordwijk wil graag, dat zoveel mogelijk inwoners de viering van 75 jaar vrijheid actief beleven.

Naar aanleiding van onder meer de uitkomst van het Digipanelonderzoek, de nationale vrijheid en de wens om met de inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties 75 jaar vrijheid te vieren, wil gemeente Noordwijk voor 2020 het thema '75 jaar vrijheid' kiezen.

Gemeente Noordwijk wil in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 met verenigingen en maatschappelijke organisaties een eigen invulling geven aan ‘75 jaar vrijheid’, bovenop het landelijke programma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het college van burgemeester en wethouders zal de Raad voorstellen om budget beschikbaar te stellen voor bijzondere activiteiten in Noordwijk die bijdragen aan de doelstellingen van ‘75 jaar vrijheid’.

Nu al nodigt het gemeentebestuur de Noordwijkse verenigingen en maatschappelijke organisaties uit om met een initiatief te komen dat in lijn is met de doelstellingen en dat bijdraagt aan een mooie eigen beleving van het thema, ondanks dat er nog geen definitief raadsbesluit is. Dit is nodig om de beoordeling van een aanvraag en natuurlijk de vervolgstappen goed in de steigers te hebben staan voor volgend jaar.